Apel Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

Szanowni Mieszkańcy miasta Poznania !

Zwracamy się z gorącym apelem o udzielenie poparcia idei odbudowy w Poznaniu Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Zamierzamy odbudować Pomnik do roku 2018, w którym będziemy obchodzić 100 rocznicę odzyskania niepodległości naszego kraju.

Po szeroko prowadzonych przez nas konsultacjach społecznych Komitet jednomyślnie podjął decyzję o odbudowie Pomnika w tym samym kształcie, w jakim istniał on przed wojną. Po wielu rozmowach i dyskusjach z przedstawicielami naszej archidiecezji oraz władz naszego miasta i regionu, zgadzając się z twierdzeniem, iż nie jest obecnie możliwe odbudowanie Pomnika na przedwojennym miejscu, czyli obecnym Placu Adama Mickiewicza, przyjęliśmy proponowaną nam lokalizację Pomnika w obszarze Jeziora Maltańskiego wzdłuż Alei Jana Pawła II. Dysponujemy już dokumentacją architektoniczną i budowlaną Pomnika, cały czas zbieramy fundusze na odbudowę, ale zgłasza się do nas coraz więcej osób gotowych wesprzeć tę ideę finansowo. Jej realizacja jest więc coraz bardziej realna.

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa był wyrazem wdzięczności narodu polskiego za odzyskanie niepodległości po latach rozbiorów i zwycięskie powstanie wielkopolskie. Zbudowano go dzięki ofiarności mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całego kraju. We wrześniu 1939 r. zburzyli go Niemcy i do tej pory nie został on odbudowany. Najwyższy czas, by z powrotem znalazł się w naszym mieście przypominając wszystkim idee naszych przodków – umiłowanie Boga i Ojczyzny.

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności powstał 3 lutego 2012 r. w Poznaniu. Jest poza partyjnym stowarzyszeniem zrzeszającym wszystkich, którzy chcą działać na rzecz odbudowy Pomnika. Obecnie liczy około 300 osób oraz co najmniej drugie tyle nieformalnych członków angażujących się w jego działalność w poszczególnych parafiach.

Listy poparcia idei odbudowy Pomnika wdzięczności można podpisać i pobrać na www.pomnikwdziecznosci.pl