Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu

Wzywam zatem wszystkich wiernych – prosił św. Jana Paweł II – aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi […]. Również następnym pokoleniom należy zaszczepić pragnienie spotkania Pana, wpatrywania się w Niego, aby potrafiły odpowiedzieć na wezwanie do świętości i mogły odkryć swoją szczególną misję w Kościele i w świecie, realizując w ten sposób swe powołanie chrzcielne…” – te słowa św. Jana Pawła II przytoczył abp Stanisław Gądecki  w homilii, jaką wygłosił podczas Mszy św. odprawionej w tegoroczną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku przypadła ona 28 czerwca, w 63 rocznicę Poznańskiego Czerwca' 56. Po mszy ulicami Poznania przeszła tradycyjna procesja – z kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ulicy Kościelnej w Poznaniu, potem ulicą Dąbrowskiego, przez Most Teatralny aż na Plac Adama Mickiewicza, gdzie przed II wojną światową stał największy monument Poznania – Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa zwany Pomnikiem Wdzięczności , gdyż był wotum wdzięczności narodu polskiego za odzyskaną niepodległość i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. W procesji jak co roku wzięli udział członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.

Rekordowa liczba uczestników V Konkursu Sacratissimo Cordi Polonia Restituta ! Znamy już tegorocznych laureatów !

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY   KONKURSU „SACRATISSIMO CORDI POLONIA RESTITUTA 2018”   organizowanego przez SKOPW

Na konkurs wpłynęło 651 prac z 72 szkół z Wielkopolski we wszystkich kategoriach wiekowych. To najwięcej ze wszystkich dotychczasowych edycji konkursu !

5 listopada 2018 r. jury konkursu „Sacratissimo Cordi Polonia Restituta” edycja nr 5 w składzie :

 1. Grzegorz Nowicki – przewodniczący
 2. Stanisław Mikołajczak – prezes SKOPW
 3. Barbara Napieralska – NSZZ „Solidarność”
 4. Jarosław Biegała – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 5. Ewa Tynecka –Szukalska – Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
 6. Bogumiła Łącka – Akcja Katolicka
 7. Stanisław Mystek – artysta rzeźbiarz
 8. Irena Rosińska – Melnik – artystka rzeźbiarka
 9. Jolanta Jasińska – sekretarz Zarządu SKOPW
 10. Jolanta Hajdasz – sekretarz jury

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

Kat. A   – prace dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3

NAGRODA 1

Tomasz Malicki ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

NAGRODA 2

Julita Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

NAGRODA 3

Bartek Walkowiak ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

WYRÓŻNIENIA

 • Szymon Fabiś z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy
 • Marika Pacyna z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy
 • Wiktor Maszner ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach
 • Urszula Florek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu

Nagroda dla opiekuna laureata I nagrody – Katarzyna Mencel ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

 

Kat. B   – prace dzieci ze szkół podstawowych klasy 4 – 6

NAGRODA 1 ex aequo

Adrianna Biesiadka ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu

Ewa Zbroniec ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

NAGRODA 2 ex aequo

Karolina Rozalska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

Szymon Kubacki ze Szkoły Podstawowej w Boleszczynie

 

NAGRODA 3 ex aequo

Amelia Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Sobótce

Jagoda Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach

 

WYRÓŻNIENIA

 • Zuzanna Grzegorek ze Szkoły Podstawowej w Panigrodzu
 • Iga Olszewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu
 • Igor Trenogow ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu
 • Alicja Dudziak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie
 • Beata Waleńska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach

Nagroda dla opiekuna laureatów I nagrody –

 • Lucyna Wolska ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu
 • Adam Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

 

Kat. C – prace młodzieży z kl. VII-VIII i szkół gimnazjalnych

NAGRODA 1

Aleksandra Jasińska z Zespołu Szkół Urszulanek SJK w Pniewach

NAGRODA 2

Aleksandra Gałczyńska ze Szkoły Podstawowej w Sobótce

NAGRODA 3

Stanisław Weres i Paweł Kociucki z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

WYRÓŻNIENIA –

 • Daria Machowska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
 • Daria Michalak i Asia Trypin ze Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie
 • Dawid Wyrwa z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu
 • Julia Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Golinie
 • Julia Zygmunt ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie
 • Otylia Menclewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach
 • Szymon Kusiński ze Szkoły Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach
 • Weronika Suchanecka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu

Nagroda dla opiekuna laureata I nagrody – p. Helena Staśkiewicz z Zespołu Szkół Urszulanek SJK w Pniewach

 

Kat. D – prace młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

NAGRODA 1

Kinga Jędrzejczak z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

NAGRODA 2

Norbert Paterek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

NAGRODA 3

Katarzyna Karolczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

 

WYRÓŻNIENIA specjalne za wiersze

Jagoda Sokołowska – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

Dagmara Rupa z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Norbert Gryczyński z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

Wyróżnienie

Gabriela Mistrzak z XXI LO im. gen. Wł. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Wiktoria Zając z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

Nagroda dla opiekuna laureata I nagrody – Mateusz Hurysz z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Jury postanowiło przyznać nagrody specjalne dla p. Anny Barłóg i p. Edyty Gabały za szczególne zaangażowanie w upowszechnianie idei odbudowy Pomnika Wdzięczności i związanych z nią ideałów.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Niepodległościowego, który odbędzie się

10 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o pomoc w zorganizowaniu przyjazdu tego dnia dzieciom i młodzieży do Poznania . Laureatów i ich opiekunów prosimy o wcześniejsze przybycie do auli .  Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i małą pamiątkę udziału w konkursie w tym wyjątkowym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Zostaną one wysłane pocztą w ciągu 2-3  tygodni. Kontakt w sprawach organizacyjnych  – Jolanta Hajdasz tel. 607 270507.

Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”)

Szanowni Państwo,
wzorem lat ubiegłych Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności organizuje konkurs o pomniku. Prosimy o przekazanie informacji o nim zaprzyjaźnionym dzieciom i ich rodzicom, czy  nauczycielom, bo dzieci i młodzież do naszego konkursu mogą się zgłaszać także indywidualnie.
Konkurs objęty jest jak zawsze patronatem JE abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego oraz Kuratorium Oświaty i NSZZ „Solidarność”.

W tym roku z racji jubileuszu odzyskania  niepodległości przez Polskę i 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego przewidujemy bardzo atrakcyjne nagrody, a sam koncert w Auli będzie miał niepowtarzalny, z uwagi na tę wyjątkową rocznicę, charakter.Terminy:

 • do 27 października 2018 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
 • do 31 października 2018 – obrady jury
 • 5 listopada 2018 – ogłoszenie wyników konkursu w internecie
 • 10 listopada 2018 – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej  www.pomnikwdziecznosci.pl)

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.

 Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.  

 1. Organizator
  Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu
 2. List intencyjny
  Pragniemy przypomnieć dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Był to jeden z trzech najważniejszych Pomników w Polsce, symboli naszej niepodległości, obok Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wszystkie te pomniki zostały zburzone przez Niemców w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu – dwa pozostałe, poza Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu, zostały odbudowane. W konkursie tym pragniemy przybliżyć jego uczestnikom idee, jakie przyświecały budowniczym Pomnika –połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we  wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny.
  Pomnik Wdzięczności, którego odbudową zajmuje się organizator Konkursu, powstał w 1932 r. i był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. Jesienią 1939 r. zburzyli go Niemcy. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II  za każdym razem mówił o nim w swoich homiliach. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. Gorąco pragniemy go odbudować na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.
  W 2016 r. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa  – centralny element monumentu. Stoi ona obecnie przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu
 3. Patronat Konkursu
  – Arcybiskup Metropolita Poznański
  – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  – Poznański Oddział Akcji Katolickiej
  – NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska
 4. Cele konkursu
  Konkurs ma na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta historii naszej Ojczyzny – Polski i naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski.  Pragniemy wspierać nauczycieli i wychowawców  w ich pracy, by w aktywny i nowoczesny sposób wspólnie wśród młodego pokolenia kształtować poczucie dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami i by  upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów.
 5. Informacje organizacyjne
  1. Temat konkursu:
   Co roku temat jest zmieniany. Temat proponowany na rok 2018 to „Pomnik Wdzięczności w naszych sercach i umysłach. Dziękujemy za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny”.
  2. Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
   • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4
   • Poziom B – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia)  na formacie A3 lub A4
   • Poziom C – uczniowie szkół gimnazjalnych i klasy 7-8
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (interpretacje i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego).
   • Poziom D – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej – dziennikarskiej, literackiej lub historycznej na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość do 7 tys. znaków).
  3. Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
   • do 27 października 2018 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
   • do 31 października 2018 – obrady jury
   • 5 listopada 2018 – ogłoszenie wyników konkursu w internecie
   • 10 listopada 2018 – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl)
  4. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail lub sms do każdego opiekuna)
  5. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.
  6. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace do 27 października 2018 r.  na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne można także przesłać mailem na adres : j.hajdasz@post. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
  7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
   • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
   • Tytuł pracy
   • Imię, nazwisko i wiek autora
   • Adres szkoły
   • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela lub rodzica) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel. i e-mail
  8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora
 6.  Nagrody i jury
  Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy  dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej kategorii  oraz nagrodę rzeczową i dyplom dla katechety (lub innego nauczyciela – opiekuna konkursu) przygotowującego do konkursu zdobywców I nagrody . Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 7. Dodatkowe informacje na temat konkursu:
  na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl
  oraz:
  Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl
  Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego . W razie problemów z ich pobraniem prosimy o kontakt na w/w telefony lub adresy mailowe.

Zmarł Andrzej Gabler, fundator figury Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 22 lipca b.r. odszedł od nas Wielki Człowiek – Przyjaciel naszego Komitetu, Fundator odlewu Figury z Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, dr Andrzej Gabler. Jego wyniesiony z domu rodzinnego w Poznaniu kult dla Serca Jezusowego oraz związane z nim działanie na rzecz odbudowy Pomnika Wdzięczności w ostatnich latach stały się dla Niego sensem życia. Andrzej angażował się we wszystkie działania Komitetu, uczestniczył w wielu spotkaniach i wyjazdach związanych z pracami przy odbudowie figury Pana Jezusa z Pomnika Wdzięczności oraz w odprawianych co miesiąc Mszach św. w intencji odbudowy Pomnika, najpierw w parafii p.w. św. Marcina, a w ostatnich latach – w parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Będzie nam Go bardzo brakowało! W imieniu członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

nekrolog od SKOPW w Głosie Wielkopolskim z 27.07.18

Krzysztof Skowroński, prezes SDP o odbudowie Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.Rozmowa Macieja Mazurka z Radia Poznań

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności nie ustaje w wysiłkach na rzecz jego odbudowy na poznańskiej Malcie. Zorganizował dwa wydarzenia, które odbiły się szerokim echem i przypomniały o znaczeniu idei Pomnika wdzięczności. I że nie jest to sprawa tylko poznańska. Pierwszym była konferencja prasowa w Warszawie w 23 maja w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która odbiła się szerokich echem w mediach ogólnopolskich, a drugim zorganizowane z rozmachem 3 czerwca, spotkanie modlitewno–patriotyczne w 21 rocznicę II pobytu Jana Pawła II w Poznaniu i w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W wydarzeniu wziął udział metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki. Podziwu godna determinacja ludzi, których pomnik jednoczy wynika z prostego, można by rzecz, z oczywistego faktu. Jego odbudowa jest wypełnieniem testamentu Powstańców Wielkopolskich. Odstąpienie od tego zamierzenia jest niemożliwe, bo w naszej kulturze, testament to rzecz święta!

W trakcie konferencji w Warszawie, w maju w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich prof. Stanisław Mikołajczak, przekazał pamiątkowe medale kolejnym osobom zaangażowanym w realizację idei odbudowy Pomnika Wdzięczności. Medal ten otrzymali: Antoni Macierewicz, b. Minister Obrony Narodowej, Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojciech Fałkowski, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Po uroczystościach poprosiłem Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa SDP o krótką rozmowę.

Uważa pan, że Pomnik Wdzięczności, wotum za odzyskaną niepodległość musi zostać odbudowany?

Tak. A cała sytuacja wokół Pomnika Wdzięczności w Poznaniu jest zdumiewająca. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika powstał w 2012 roku, zebrał 25 tysięcy podpisów. To potwierdziło fakt, że energia społeczna wokół pomnika jest. Symbolika jest wielka. Pomnik został zbudowany i odsłonięty w 1932 roku. Był ważnym miejscem nie tylko dla Poznaniaków. W 2012 roku, kiedy powstawał Komitet, mogło się wydawać, że odbudowa to kwestia techniczna, że trzeba zebrać pieniądze i odtworzyć tę Bramę Wdzięczności. Okazało się to nie takie oczywiste. Pojawił się jakiś dziwny labirynt. Wmieszała się zła wola i ideologia.

25 tys. głosów poparcia a lewica mówi, że nie ma w Polsce społeczeństwa obywatelskiego?

Ale może ten opór czemuś służy? Zaprosiłem 23 maja do TVP Info prof. Stanisława Mikołajczaka, przewodniczącego Komitetu. W związku z powyższym 300 tysięcy osób dowiedziało się o tym pomniku. Być może potrzebna jest jego ogólnopolska sława. Sytuacja z poznańskim pomnikiem przypomina niedawną sprawę Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Chodziło o jego likwidację, schowanie go w magazynach a w przypadku Poznania o jego nieodtworzenie. W obu wypadkach są to dla historii Polski, dla tradycji i tożsamości bardzo ważne pomniki.

Ten opór z czego pana zdaniem wynika?

Opór wynika z ideologii prezydenta Poznania. Jest to ideologiczny opór człowieka, który boi się święconej wody.