Pożegnanie Tadeusza Pateckiego

8 października  2019 r. na cmentarzu parafialnym w Koszutach k/ Środy Wielkopolskiej pożegnaliśmy  gorącego zwolennika odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa  – Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, śp. Tadeusza Pateckiego.  Był on członkiem założycielem naszego Komitetu i od momentu jego powstania w 2012 r. pełnił w nim funkcję członka Zarządu. W imieniu SKOPW pożegnała śp. Tadeusza Jolanta Hajdasz, wiceprezes Komitetu. Żegnamy wielkiego orędownika powrotu na ulice Poznania Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Będzie nam bardzo brakowało Jego mądrych, fachowych rad, rozsądku i serdeczności. Jego często powtarzane słowa „ten Pomnik musi wrócić do Poznania” traktujemy jak testament do wykonania – powiedziała Jolanta Hajdasz.

Przed Mszą św. w intencji życia wiecznego śp. Tadeusza Pateckiego został odczytany list kondolencyjny abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego :

Szanowna Pani ! Składam serdeczne wyrazy współczucia  z powodu śmierci Męża Szanownej Pani, kochającego Ojca  Rodziny,  ofiarnego Budowniczego świątyń i niestrudzonego Stróża Pamięci Pomordowanych na Wschodzie.  Dołączam do grona wszystkich, którzy jednoczą się w gorącej modlitwie w intencji Zmarłego. W  chwilach takich jak ta spoglądamy zawsze ku Chrystusowi Zmartwychwstałemu.  On jest naszą nadzieją,  wierzymy,  że On przygotowuje każdemu z nas miejsce w Domu Ojca, a Jego słowa „w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele”,  które wypowiadamy wznosząc modlitwę w intencji zmarłego śp. Tadeusza przypominają nam, że gdy człowiek z wiarą przeżywa swoje życie, to każdy dzień i godzina, a zwłaszcza godzina śmierci nabierają nowego znaczenia. Bogu polecamy bowiem całe życie ukochanych przez nas ludzi, których powołuje On do wieczności, a samych siebie w sercach przepełnionych nadzieją powierzamy Jego opiece.  Składając wyrazy współczucia przekazuje gorące słowa otuchy i pokrzepienia czcigodnej Małżonce Zmarłego jak również całej pogrążonej w bólu Rodzinie.  Niech śp. Tadeusz stając przed Bogiem doświadczy wielkiego miłosierdzia i wejdzie do radości swego Pana.  

Śp. Tadeusza Pateckiego żegnali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego z Poznania oraz przedstawiciele władz lokalnych ze Środy Wielkopolskiej. Było 12 pocztów sztandarowych z organizacji i cechów, w których działał śp. Tadeusz Patecki oraz przedstawiciele szkół, z którymi współpracował. Specjalne podziękowanie za współpracę i wspomnienie przesłała także Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Podkreśliła w nim ogromną dbałość Zmarłego o kontakt z młodzieżą, o przekazywanie im prawdy o Katyniu i jego Ofiarach. Na Tadeusza zawsze mogliśmy liczyć. Wiedziałam zawsze, że na wszystkie nasze uroczystości przyjedzie autokar z Poznania i że co najmniej połowa jego uczestników to będzie młodzież – napisała prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Tadeusz Patecki  to wielkopolski przedsiębiorca budowlany oraz działacz społeczny, członek Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich i prezes Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu. Od wielu lat zabiegał o  ujawnienie prawdy o zbrodni na polskich oficerach zamordowanych  przez Sowietów w Katyniu.  Był współinicjatorem oraz kierownikiem budowy Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Zawsze współorganizował poznańskie uroczystości rocznicowe. Był kierownikiem budowy Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego w Poznaniu (jest naprzeciwko klasztoru Dominikanów),  był także budowniczym kościoła pw. Św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej, gdzie  wtedy mieszkał.

W 2008 roku władze miejskie uhonorowały go medalem „Ad Valorem”. W 2016 roku została mu wręczona Szabla Kilińskiego, która jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego (Szablę Kilińskiego nr 0 rzemieślnicy wręczyli  Papieżowi Janowi Pawłowi II) .  Tadeusz Patecki był także Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej. 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu

Wzywam zatem wszystkich wiernych – prosił św. Jana Paweł II – aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi […]. Również następnym pokoleniom należy zaszczepić pragnienie spotkania Pana, wpatrywania się w Niego, aby potrafiły odpowiedzieć na wezwanie do świętości i mogły odkryć swoją szczególną misję w Kościele i w świecie, realizując w ten sposób swe powołanie chrzcielne…” – te słowa św. Jana Pawła II przytoczył abp Stanisław Gądecki  w homilii, jaką wygłosił podczas Mszy św. odprawionej w tegoroczną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku przypadła ona 28 czerwca, w 63 rocznicę Poznańskiego Czerwca' 56. Po mszy ulicami Poznania przeszła tradycyjna procesja – z kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ulicy Kościelnej w Poznaniu, potem ulicą Dąbrowskiego, przez Most Teatralny aż na Plac Adama Mickiewicza, gdzie przed II wojną światową stał największy monument Poznania – Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa zwany Pomnikiem Wdzięczności , gdyż był wotum wdzięczności narodu polskiego za odzyskaną niepodległość i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. W procesji jak co roku wzięli udział członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.

Rekordowa liczba uczestników V Konkursu Sacratissimo Cordi Polonia Restituta ! Znamy już tegorocznych laureatów !

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY   KONKURSU „SACRATISSIMO CORDI POLONIA RESTITUTA 2018”   organizowanego przez SKOPW

Na konkurs wpłynęło 651 prac z 72 szkół z Wielkopolski we wszystkich kategoriach wiekowych. To najwięcej ze wszystkich dotychczasowych edycji konkursu !

5 listopada 2018 r. jury konkursu „Sacratissimo Cordi Polonia Restituta” edycja nr 5 w składzie :

 1. Grzegorz Nowicki – przewodniczący
 2. Stanisław Mikołajczak – prezes SKOPW
 3. Barbara Napieralska – NSZZ „Solidarność”
 4. Jarosław Biegała – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 5. Ewa Tynecka –Szukalska – Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
 6. Bogumiła Łącka – Akcja Katolicka
 7. Stanisław Mystek – artysta rzeźbiarz
 8. Irena Rosińska – Melnik – artystka rzeźbiarka
 9. Jolanta Jasińska – sekretarz Zarządu SKOPW
 10. Jolanta Hajdasz – sekretarz jury

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

Kat. A   – prace dzieci ze szkół podstawowych klasy 1-3

NAGRODA 1

Tomasz Malicki ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

NAGRODA 2

Julita Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

NAGRODA 3

Bartek Walkowiak ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

WYRÓŻNIENIA

 • Szymon Fabiś z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy
 • Marika Pacyna z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy
 • Wiktor Maszner ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach
 • Urszula Florek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu

Nagroda dla opiekuna laureata I nagrody – Katarzyna Mencel ze Szkoły Podstawowej we Wroniawach

 

Kat. B   – prace dzieci ze szkół podstawowych klasy 4 – 6

NAGRODA 1 ex aequo

Adrianna Biesiadka ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu

Ewa Zbroniec ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

NAGRODA 2 ex aequo

Karolina Rozalska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

Szymon Kubacki ze Szkoły Podstawowej w Boleszczynie

 

NAGRODA 3 ex aequo

Amelia Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Sobótce

Jagoda Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach

 

WYRÓŻNIENIA

 • Zuzanna Grzegorek ze Szkoły Podstawowej w Panigrodzu
 • Iga Olszewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu
 • Igor Trenogow ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu
 • Alicja Dudziak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie
 • Beata Waleńska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach

Nagroda dla opiekuna laureatów I nagrody –

 • Lucyna Wolska ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu
 • Adam Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu

 

Kat. C – prace młodzieży z kl. VII-VIII i szkół gimnazjalnych

NAGRODA 1

Aleksandra Jasińska z Zespołu Szkół Urszulanek SJK w Pniewach

NAGRODA 2

Aleksandra Gałczyńska ze Szkoły Podstawowej w Sobótce

NAGRODA 3

Stanisław Weres i Paweł Kociucki z Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu

WYRÓŻNIENIA –

 • Daria Machowska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
 • Daria Michalak i Asia Trypin ze Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie
 • Dawid Wyrwa z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu
 • Julia Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Golinie
 • Julia Zygmunt ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie
 • Otylia Menclewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach
 • Szymon Kusiński ze Szkoły Podstawowej im. J. Lipskiego w Szczurach
 • Weronika Suchanecka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu

Nagroda dla opiekuna laureata I nagrody – p. Helena Staśkiewicz z Zespołu Szkół Urszulanek SJK w Pniewach

 

Kat. D – prace młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

NAGRODA 1

Kinga Jędrzejczak z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

NAGRODA 2

Norbert Paterek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

NAGRODA 3

Katarzyna Karolczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

 

WYRÓŻNIENIA specjalne za wiersze

Jagoda Sokołowska – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

Dagmara Rupa z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Norbert Gryczyński z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

Wyróżnienie

Gabriela Mistrzak z XXI LO im. gen. Wł. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Wiktoria Zając z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

Nagroda dla opiekuna laureata I nagrody – Mateusz Hurysz z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Jury postanowiło przyznać nagrody specjalne dla p. Anny Barłóg i p. Edyty Gabały za szczególne zaangażowanie w upowszechnianie idei odbudowy Pomnika Wdzięczności i związanych z nią ideałów.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Niepodległościowego, który odbędzie się

10 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o pomoc w zorganizowaniu przyjazdu tego dnia dzieciom i młodzieży do Poznania . Laureatów i ich opiekunów prosimy o wcześniejsze przybycie do auli .  Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i małą pamiątkę udziału w konkursie w tym wyjątkowym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Zostaną one wysłane pocztą w ciągu 2-3  tygodni. Kontakt w sprawach organizacyjnych  – Jolanta Hajdasz tel. 607 270507.

Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”)

Szanowni Państwo,
wzorem lat ubiegłych Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności organizuje konkurs o pomniku. Prosimy o przekazanie informacji o nim zaprzyjaźnionym dzieciom i ich rodzicom, czy  nauczycielom, bo dzieci i młodzież do naszego konkursu mogą się zgłaszać także indywidualnie.
Konkurs objęty jest jak zawsze patronatem JE abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego oraz Kuratorium Oświaty i NSZZ „Solidarność”.

W tym roku z racji jubileuszu odzyskania  niepodległości przez Polskę i 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego przewidujemy bardzo atrakcyjne nagrody, a sam koncert w Auli będzie miał niepowtarzalny, z uwagi na tę wyjątkową rocznicę, charakter.Terminy:

 • do 27 października 2018 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
 • do 31 października 2018 – obrady jury
 • 5 listopada 2018 – ogłoszenie wyników konkursu w internecie
 • 10 listopada 2018 – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej  www.pomnikwdziecznosci.pl)

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.

 Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) 2018 r.  

 1. Organizator
  Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu
 2. List intencyjny
  Pragniemy przypomnieć dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Był to jeden z trzech najważniejszych Pomników w Polsce, symboli naszej niepodległości, obok Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wszystkie te pomniki zostały zburzone przez Niemców w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu – dwa pozostałe, poza Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu, zostały odbudowane. W konkursie tym pragniemy przybliżyć jego uczestnikom idee, jakie przyświecały budowniczym Pomnika –połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we  wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny.
  Pomnik Wdzięczności, którego odbudową zajmuje się organizator Konkursu, powstał w 1932 r. i był największym i najbardziej rozpoznawalnym monumentem przedwojennego Poznania. Jesienią 1939 r. zburzyli go Niemcy. W czasie dwóch swoich wizyt w Poznaniu (w 1983 i 1997 r.) Jan Paweł II  za każdym razem mówił o nim w swoich homiliach. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem sprawimy, iż Pomnik ten wróci po latach nieobecności na ulice Poznania. Gorąco pragniemy go odbudować na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.
  W 2016 r. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wykonał odlew 5-metrowej figury Chrystusa  – centralny element monumentu. Stoi ona obecnie przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu
 3. Patronat Konkursu
  – Arcybiskup Metropolita Poznański
  – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  – Poznański Oddział Akcji Katolickiej
  – NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska
 4. Cele konkursu
  Konkurs ma na celu przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta historii naszej Ojczyzny – Polski i naszej „małej Ojczyzny” – Wielkopolski.  Pragniemy wspierać nauczycieli i wychowawców  w ich pracy, by w aktywny i nowoczesny sposób wspólnie wśród młodego pokolenia kształtować poczucie dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami i by  upowszechniać w zbiorowej świadomości godne i wyjątkowe fakty z naszych dziejów.
 5. Informacje organizacyjne
  1. Temat konkursu:
   Co roku temat jest zmieniany. Temat proponowany na rok 2018 to „Pomnik Wdzięczności w naszych sercach i umysłach. Dziękujemy za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny”.
  2. Konkurs prowadzony będzie w czterech grupach wiekowych:
   • Poziom A – uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat (dowolne skojarzenia) kredkami na formacie A3 lub A4
   • Poziom B – uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, tempera, akwarela, olej, mozaika, witraż  itp.) przedstawiającej Pomnik Wdzięczności w kontekście zaproponowanego tematu (dowolne skojarzenia)  na formacie A3 lub A4
   • Poziom C – uczniowie szkół gimnazjalnych i klasy 7-8
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej prezentacji multimedialnej (indywidualnej lub grupowej) w dowolnym programie komputerowym na zaproponowany temat (interpretacje i skojarzenia historyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na lekcjach historii, religii, czy języka polskiego).
   • Poziom D – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
    udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy pisemnej – dziennikarskiej, literackiej lub historycznej na w/w temat. Może to być wiersz, rozprawka, wypowiedź, opowiadanie itp. lub świadectwo, czyli zapisana wypowiedź (monolog) lub wywiad z osobą, która pamięta Pomnik Wdzięczności (objętość do 7 tys. znaków).
  3. Realizacja zadań przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:
   • do 27 października 2018 – przygotowanie i nadsyłanie prac do organizatorów
   • do 31 października 2018 – obrady jury
   • 5 listopada 2018 – ogłoszenie wyników konkursu w internecie
   • 10 listopada 2018 – wręczenie nagród laureatom konkursu podczas uroczystego Koncertu w Auli UAM z okazji Święta Niepodległości (dokładna godzina zostanie podane na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl)
  4. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, laureaci i ich katecheci (lub inni nauczyciele – opiekunowie konkursu) zostaną powiadomieni w formie pisemnej o wynikach konkursu (mail lub sms do każdego opiekuna)
  5. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły. Uczniowie mogą także zgłaszać się indywidualnie bezpośrednio do organizatorów.
  6. Szkolny organizator konkursu (katecheta lub dowolny nauczyciel, lub rodzice w przypadku zgłoszeń indywidualnych) zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi prace do 27 października 2018 r.  na adres Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, Poznań 60-479, ul. Strzeszyńska 197. Prace pisemne i prezentacje multimedialne można także przesłać mailem na adres : j.hajdasz@post. W mailu powinny się także znaleźć informacje, o które prosimy w pkt. 7.
  7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać:
   • Nazwę konkursu z zaznaczeniem kategorii wiekowej
   • Tytuł pracy
   • Imię, nazwisko i wiek autora
   • Adres szkoły
   • Imię i nazwisko katechety (lub właściwego nauczyciela lub rodzica) – opiekuna konkursu, jego dane kontaktowe tel. i e-mail
  8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac, swojego wizerunku, imion i nazwisk do publicznej wiadomości. Prawa autorskie przechodzą na organizatora
 6.  Nagrody i jury
  Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Przewiduje się nagrody rzeczowe i dyplomy  dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej kategorii  oraz nagrodę rzeczową i dyplom dla katechety (lub innego nauczyciela – opiekuna konkursu) przygotowującego do konkursu zdobywców I nagrody . Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 7. Dodatkowe informacje na temat konkursu:
  na stronie internetowej www.pomnikwdziecznosci.pl
  oraz:
  Jolanta Hajdasz tel. +48 607 270507, j.hajdasz@post.pl
  Stanisław Mikołajczak, tel.  +48 666073884,  stmikolajczak@gmail.com

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu przygotował dla katechetów konspekty lekcji religii (oraz materiały pomocnicze – film i zdjęcia archiwalne) na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i historii Pomnika Wdzięczności dla wszystkich szkolnych poziomów wiekowych. Są one do pobrania na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl i Wydziału Katechetycznego . W razie problemów z ich pobraniem prosimy o kontakt na w/w telefony lub adresy mailowe.

Zmarł Andrzej Gabler, fundator figury Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 22 lipca b.r. odszedł od nas Wielki Człowiek – Przyjaciel naszego Komitetu, Fundator odlewu Figury z Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, dr Andrzej Gabler. Jego wyniesiony z domu rodzinnego w Poznaniu kult dla Serca Jezusowego oraz związane z nim działanie na rzecz odbudowy Pomnika Wdzięczności w ostatnich latach stały się dla Niego sensem życia. Andrzej angażował się we wszystkie działania Komitetu, uczestniczył w wielu spotkaniach i wyjazdach związanych z pracami przy odbudowie figury Pana Jezusa z Pomnika Wdzięczności oraz w odprawianych co miesiąc Mszach św. w intencji odbudowy Pomnika, najpierw w parafii p.w. św. Marcina, a w ostatnich latach – w parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Będzie nam Go bardzo brakowało! W imieniu członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

nekrolog od SKOPW w Głosie Wielkopolskim z 27.07.18