Do 31 października czekamy na prace w konkursie „Sacratissimo Cordi Polonia Restituta” ! Znów będą atrakcyjne nagrody !


Drodzy Nauczyciele, drodzy Rodzice, drodzy Dziadkowie, drodzy Przyjaciele idei odbudowy Pomnika Wdzięczności ! Zachęcamy gorąco Waszych uczniów, Wasze dzieci, Wasze Wnuki i wszystkie dzieci i młodzież z Waszego otoczenia do udziału w organizowanym już po raz szósty przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu konkursie Sacratissimo Cordi Polonia Restituta. W tym roku jest on wyjątkowy, bo w tym roku obchodzimy smutną, 80. rocznicę zburzenia Pomnika, a mimo intensywnej i systematycznej pracy prowadzonej już od 7 lat nie udało nam się doprowadzić  do jego odbudowy. Razem z Wami chcemy przypominać historię tego Pomnika, był to przecież wotum wdzięczności narodu polskiego, a w szczególności Wielkopolan, za cud odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę w 1918 roku po 123 latach zaborów. W zakładce „Konkurs o Pomniku” jest jego szczegółowy regulamin – jest analogiczny jak w latach ubiegłych, modyfikowany jest jedynie jego temat szczegółowy. W konkursie mogą uczestniczyć nie tylko zorganizowane grupy szkolne, ale także pojedynczy, zgłaszani przez Rodziców (czy za ich zgodą) uczniowie wszystkich typów szkół.

Konkurs jest jak zawsze pod patronatem Abpa Stanisława Gądeckiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,NSZZ „Solidarność” i Akcji Katolickiej.
Będą jak zawsze atrakcyjne nagrody – w ubiegłych latach były to np. e – booki, tablety, pen drivy i oczywiście wartościowe książki. W tym roku będzie podobnie. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają imienne pamiątkowe dyplomy,a wszyscy nauczyciele, którzy przyślą 5 i więcej prac swoich uczniów otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Będą też specjalne wyróżnienia dla nauczyciel, których uczniowie brali udział w konkursie co najmniej 3 razy.  Na prace czekamy do 31 października.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu z okazji Święta Niepodległości – 10 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

w razie pytań – kontakt Jolanta Hajdasz, tel. 607270507 .