Idea staje się faktem – Chrystus wraca do Poznania!

Korzystne dla Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności stanowisko Rady Miasta Poznania!

Dzięki zaangażowaniu radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości  oraz poparciu, jakiego im w tej sprawie udzielili radni Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego (związani z byłym prezydentem R. Grobelnym w czasie  sesji 5 maja 2015 r.  Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko wzywające prezydenta do wsparcia organizowanej przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności  wystawy „Wdzięczni za Niepodległość”. Jej centralnym  elementem będzie figura Chrystusa Króla, będąca wierną kopią figury zburzonego przez Niemcy w 1939 r. Pomnika Wdzięczności.  Stanie ona na swoim historycznym miejscu już 31 maja b.r.

„Figura jest jednym z najbardziej wymownych symboli odzyskania przez Wielkopolan niepodległości  po zwycięskim powstaniu“ – czytamy w uchwale. „Po wejściu niemieckich okupantów do Poznania w 1939 roku i zburzeniu Pomnika Wdzięczności, figura została wywleczona na stalowej linie za ciężarówką na śmietnik miejski  i po kilku dniach przetopiona na kule armatnie. To haniebne, poniżające poznaniaków  potraktowanie figury Chrystusa jednocześnie symbolu religijnego i  symbolu wielkopolskich starań o odzyskanie niepodległości było głębokim upokorzeniem społeczności Poznania i Wielkopolski i miało odebrać Polakom jakąkolwiek nadzieję na wolność w przyszłości” – to fragment przyjętego przez Radę stanowiska. Zdaniem radnych organizacja wystawy, opisującej losy zburzonego przez niemieckich okupantów Pomnika Wdzięczności, przybliży poznaniakom cel i istotę woli realizacji uchwały Rady z 18 grudnia 2012 r., w której  Rada Miasta Poznania niemal jednogłośnie wyraziła aprobatę dla odbudowania Pomnika Wdzięczności.

Stanowisko Rady Miasta formalnie nie jest wiążące dla Prezydenta Miasta, ale w rozmowie z Jolantą Hajdasz z Wielkopolskiego Kuriera Wnet Jacek Jaśkowiak zapowiedział dokładne zapoznanie się ze stanowiskiem Rady, deklarując jednocześnie chęć dążenia do znalezienia kompromisu w tej sprawie. Do rozmowy na ten temat będzie gotowy – jak się wyraził –  „w przyszłym tygodniu” czyli po 10 maja b.r.

Aktualnie w pracowni rzeźbiarza Michała Batkiewicza trwają ostatnie prace przy wykonaniu odlewu figury. Jest ona  finansowana w całości z darowizn zebranych przez SKOPW w ciągu trzech lat jego działalności.  Figura zostanie przywieziona do Poznania 30 maja. Komitet Odbudowy Pomnika przygotowuje szczegółowy plan związanych z tym wydarzeniem uroczystości. Ma być on opracowany w ciągu najbliższych dni.

Poznaj szczegóły

Stanowisko  Rady Miasta Poznania w sprawie wsparcia organizacji wystawy Wdzięczni za Niepodległość”

Imienna lista, jak głosowali radni,  którzy wzięli udział w głosowaniu  stanowiska  Rady Miasta Poznania w sprawie wsparcia organizacji wystawy Wdzięczni za Niepodległość”

Wypowiedź
Prezydenta Jacka Jaśkowiaka
dla Wielkopolskiego Kuriera Wnet
Wypowiedź radnego PiS
Przemysława Alexandrowicza
dla Wielkopolskiego Kuriera Wnet
Wypowiedź
prof. Stanisława Mikołajczaka
dla Wielkopolskiego Kuriera Wnet
Wypowiedź przewodniczącego
Klubu Radnych PiS
Szymona Szynkowskiego vel Sęk
dla Wielkopolskiego Kuriera Wnet