W odpowiedzi na odmowę wyrażenia zgody na organizację wystawy Wdzięczni za Niepodległość na Placu Mickiewicza w Poznaniu Społeczny Komitet wyraził głębokie oburzenie postawą władz miasta. W przekazanym dziś piśmie do Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka czytamy: „Decyzja odmowna uargumentowana niedopełnieniem formalności polegającym na braku pozytywnych opinii: Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Koordynatora do spraw estetyki i wizerunku Miasta Poznania oraz stanowiska Wydziału Urbanistyki i Architektury Miasta Poznania ma wymiar kuriozalny w sytuacji, w której SKOPW do wszystkich tych agend Urzędu Miasta złożył stosowne pisma z prośbą o opinie, a z Wydziałem Urbanistyki prowadził konsultacje i na bieżąco uzupełniał brakujące dokumenty zgodnie z podanymi w rozmowach i pismach wymogami. Co więcej, gdy po godzinie od tak uargumentowanej odmowie przesłanej przez Zarząd Dróg Miejskich na adres mailowy Komitetu wpływają opinie zarówno od konserwatora, jak i plastyka”.

Komitet stanowczo podtrzymuje wolę organizowania i przeprowadzenia na Placu Adama Mickiewicza uroczystego nabożeństwa i koncertu patriotycznego, tak jak to było planowane w niedzielę, 31 maja 2015 r. o godz. 17.00 . Decyzja o tym, kiedy i w jaki sposób zostanie przewieziona do Poznania Figura Chrystusa Króla z Pomnika zapadnie dziś , tj. 28.05. 15 , na zebraniu Zarządu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.

Zobacz treść pisma w całości >>