Kolejne wsparcie dla działań Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu

Brygada Wielkopolska Obozu Narodowo-Radykalnego 8 czerwca b.r. skierowała list do Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, w którym stwierdzono, iż decyzja o niewyrażeniu zgody na ekspozycję figury Jezusa Chrystusa w czasie wystawy „Wdzięczni za Niepodległość” na Placu Mickiewicza w Poznaniu „nosi znamiona działalności antypolskiej oraz stanowi zamach na polską tradycję oraz kulturę (…).  Wyrażamy poparcie dla stanowiska Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, zawartego w oświadczeniu z dnia 29.05.2015” – czytamy w oświadczeniu.

Brygada Wielkopolska jest najmłodszą strukturą Obozu Narodowo-Radykalnego w Polsce. Reaktywacja Brygady Wielkopolskiej miała miejsce 14 czerwca 2014 r. w Poznaniu.

 

Oświadczenie Brygady Wielkopolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego z 8.06.2015.

Poznań, dn. 08.06.2015 r.

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent miasta Poznania

List otwarty

W związku z zaskakującą decyzją władz miasta Poznania, na mocy której władze nie wyraziły zgody ekspozycję figury Jezusa Chrystusa podczas wystawy „Wdzięczni za niepodległość”, Brygada Wielkopolska Obozu Narodowo-Radykalnego oświadcza co następuje:

1. Powyższa decyzja władz miasta nosi znamiona działalności antypolskiej oraz stanowi zamach na polską tradycję oraz kulturę. W związku z tym spotka się z ona kategorycznym oporem ze strony
lokalnych środowisk patriotycznych, chrześcijańskich i historycznych, a także zaprzyjaźnionych osób i organizacji.

2. Wzywamy władze miasta Poznania do wytłumaczenia się z podjętej decyzji i podanie danych (imienia i nazwiska) osoby/osób odpowiedzialnych za jej podjęcie.

3. Wyrażamy poparcie dla stanowiska Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, zawartego w oświadczeniu z dnia 29.05.2015

4. Sugerujemy, aby w przyszłości unikać wydawania podobnych, haniebnych decyzji, gdyż mogłoby to spowodować niepożądane, trudne do przewidzenia reakcje społeczne.

5. Wzywamy Urząd Miasta do niezwłocznego zaniechania obecnego kursu politycznego i rozpoczęcia współpracy z poznańskimi organizacjami patriotycznymi oraz chrześcijańskimi.

6. Będziemy bacznie obserwować dalsze poczynania urzędników miejskich, zwłaszcza w zakresie polityki historycznej i kulturowej. Jednocześnie zapraszamy wszelkie organizacje i ludzi dobrej woli do wspólnych działań mających na celu promowanie pro-polskiej polityki w Poznaniu z jednoczesnym konsekwentnym usuwaniem z poznańskiej przestrzeni publicznej jednostek działających na niekorzyść polskiego interesu narodowego oraz tradycji chrześcijańskiej.

Z poważaniem,
Kierownik Brygady Wielkopolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego

 

Do wiadomości:

  • Oddział Poznański Obozu Narodowo-Radykalnego
  • Młodzież Wszechpolska Oddział Poznań
  • Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
  • Kuria Metropolitalna w Poznaniu
  • KoLiber Poznań
  • Korporacja Akademicka „Hermesia”
  • Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań
  • Oddział IPN w Poznaniu
  • AKO Poznań
  • Radio Merkury