Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań