Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia:

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
Stowarzyszenie w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań
KRS : 0000413690

Bank PKO BP  nr konta  96 1020 4027 0000 1102 1693 6308.

z dopiskiem składka członkowska (podać imię i nazwisko) , a jeśli wpłata jest większa to dodać „+ darowizna”