Króluj nam Chryste ! Warta honorowa przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana w Poznaniu z udziałem Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Wdzięczności !

 

W niezwykle godnej i podniosłej atmosferze odbyło się przygotowanie do odczytania Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kościelnej w Poznaniu . Przed tym aktem z inicjatywy p. Przemysława Sytka z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przez dwanaście godzin wigilii przed odczytaniem tego Aktu przez przedstawicieli polskiego Episkopatu i Narodu w Łagiewnikach 19.listopada 2016 r. , w Poznaniu od godziny 12.oo w piątek 18.listopada w południe do północy przy figurze Panu Jezusa Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności prowadzona była warta honorowa, składająca się z przedstawiciela zarówno Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jak i członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Z inicjatywą zapoznał się JE Ks. bp Zdzisław Fortuniak, który odwiedził
„wartowników” około godz. 15.oo w piątek – wyrażając im podziękowanie i wyrazy
uznania. Zobacz fotoreportaż Andrzeja Czayki z tego wydarzenia !