Media o powrocie Figury Chrystusa do Poznania

Powrót Figury Chrystusa z Pomnika Wdzięczności do Poznania stał się tematem dla większości mediów, nie tylko lokalnych, ale także ogólnopolskich. Oto niektóre relacje „pomnikowe”:

Media polskie:

Inne: