Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności/Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Poznaniu  powstał  z inicjatywy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego   w Poznaniu  (AKO) i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM . Została ona zgłoszona  10 listopada 2011 roku podczas koncertu w Auli Uniwersyteckiej  z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości .

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności współtworzy ponad 230 osób z różnych środowisk Poznania i Wielkopolski. Wśród założycieli Komitetu są:

 • członkowie AKO – czyli naukowcy poznańskich uczelni, stanowią oni najliczniejszą grupę założycieli
 • uczeni poznańscy nie będący członkami AKO

Wśród  przedstawicieli obu tych grup są m.in. byli i obecni rektorzy poznańskich uczelni , prorektorzy, dziekani, prezesi PAN, doktorzy honoris causa europejskich i polskich uczelni, członkowie międzynarodowych i polskich korporacji naukowych i inni wybitni specjaliści w swoich dziedzinach

 • członkowie różnych struktur NSZZ „Solidarność, w tym Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska i przewodniczący KZ Uczelni Poznańskich
 • kombatanci walk o niepodległość  Polski zrzeszeni w organizacjach i stowarzyszeniach: AK- owskich, katyńskich, więźniów politycznych, Czerwca 1956, internowanych i aresztowanych działaczy „Solidarności”,
 • działacze polityczni i  samorządowi, w tym byli i obecni parlamentarzyści ,wojewodowie, radni sejmiku, miasta Poznania, innych samorządów,
 • środowisko harcerzy (ZHP i ZHR) pielęgnujących nawet w najtrudniejszych czasach idee harcerstwa patriotycznego,
 • artyści i twórcy kultury, w tym literaci, dyrygenci, reżyserzy, muzycy, aktorzy, soliści opery poznańskiej, piosenkarze,
 • architekci,
 • przedstawiciele przedsiębiorców i rzemieślników,
 • przedstawiciele organizacji katolickich – m.in. Akcji Katolickiej , Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Klubu Inteligencji Katolickiej
 • duchowieństwo Poznania i Wielkopolski  z  delegatem Metropolity Poznańskiego ks. Biskupem  Zdzisławem Fortuniakiem,
 • przedstawiciele społeczności różnych miast wielkopolskich, m.in. z Piły, Trzcianki, Obornik, Chodzieży, Pobiedzisk.

Komitet ma charakter pozapolityczny, pragnie skupiać wśród swoich członków osoby, którym  idea niepodległości Polski  jest bliska i droga i którzy chcą uhonorować tych, którzy jej wiernie służyli , nawet za cenę życia. Chcemy do realizacji pomysłu odbudowy pomnika pozyskać jak najszersze kręgi  mieszkańców Poznania i  Wielkopolski, a także Polaków  nadal związanych emocjonalnie z naszym regionem

Komitet chce przy realizacji odbudowy Pomnika harmonijnie współpracować z władzami państwowymi i samorządowymi Wielkopolski, zwłaszcza z władzami Miasta Poznania oraz z Metropolitą Poznańskim.