Aby wstąpić do Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Wdzięczności należy wypełnić „ Deklarację SKOPW” (do pobrania) i przesłać na adres Komitetu mailem :  pomnikwdziecznosci@gmail.com lub stmikolajczak@gmail.com lub zwykłą pocztą:

SKOPW
ul. Strzeszyńska 197
60-479 Poznań

  • Decyzje o przyjęciu członków zwyczajnych do Społecznego komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
  • Składki członkowskie wynoszą: 60 zł /rok , 30 zł/ rok studenci i emeryci
  • Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia – Bank Pocztowy, nr konta 76 1320 1016 2167 0338 2000 0001 z dopiskiem składka członkowska (podać imię i nazwisko) , a jeśli wpłata jest większa to dodać „+ darowizna”