Oświadczenie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności

W związku z przywiezieniem do Poznania Figury Jezusa Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności oświadcza, że zawsze szanował i szanuje prawo, a w naszej ocenie administracja prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka wykorzystuje prawo do blokowania inicjatyw społecznych mieszkańców Poznania. Przykładami takich działań jest odmowa ustawienia Figury Chrystusa w ub. roku na czas trwania wystawy „Wdzięczni za niepodległość” na pl. Adama Mickiewicza oraz odmowa udzielenia zgody na przejazd Figury Chrystusa  ulicami miasta.

W bieżącym roku pragnęliśmy postawić Figurę Chrystusa na prywatnym terenie parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej w Poznaniu. Parafia zgłosiła ten zamiar Prezydentowi Miasta prosząc o tymczasową zgodę na to. Nie otrzymała jej, w zamian za to rozpoczęła się proceduralna obstrukcja, czego przykładem było żądanie przedłożenia w czasie 7 dni nowej, kolejnej  uchwały Rady Miasta, co jest żądaniem niewykonalnym w tak krótkim czasie.  Jak napisano w uzasadnieniu odmowy, od tej decyzji władz miasta Komitetowi nie przysługuje odwołanie.

Wobec piętrzenia administracyjnych trudności przez Urząd Miasta Poznania Komitet postanowił zrezygnować z czasowego ustawienia Figury na gotowym już cokole i zdecydował ustawić ją obok niego, na ruchomej platformie. Jest to rozwiązanie bezpieczne i zgodne z decyzją władz miasta, choć w żaden sposób nie jest właściwym sposobem uszanowania  przez nas monumentu, który był dla naszych przodków symbolem ich ofiarnej walki o niepodległość Ojczyzny.

W imieniu Zarządu SKOPW
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Prezes SKOPW

Poznań, 31.05.2016

W załączniku publikujemy odpowiedź z Urzędu Miasta , jaką Komitet otrzymał 13.05.16 r.

 

pismo_od_Prezydenta_Miasta_13.05.16_str._1_2 pismo_od_Prezydenta_Miasta_13.05.16_str.2