Podniosły nastrój, ważne słowa, wspaniała uroczystość! Poświęcenie Figury Chrystusa z Pomnika Wdzięczności już za nami! Zobacz fotoreportaż Andrzeja Karczmarczyka.

W uroczystość  Najświętszego Serca Jezusowego  Arcybiskup Stanisław Gądecki , w obecności ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, wojewody poznańskiego, wojska  oraz tłumu Poznaniaków poświęcił figurę Chrystusa z Pomnika Wdzięczności.

Figura –   główny element Pomnika Wdzięczności  została tymczasowo ustawiona przy kościele Najświętszego Serca Jezusa i świętego Floriana na poznańskich Jeżycach.

Dzisiaj zaś święcimy ją ( Figurę Chrystusa – red.)  w przekonaniu, że dług wdzięczności wobec wszystkich, którym zawdzięczamy naszą niepodległość po latach zaborów zostanie wreszcie spłacony. –powiedział Arcybiskup. Zakończył swoje wystąpienie słowami modlitwy napisanej na odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w 1932 roku:

„Serce Jezusa! prosimy Ciebie,
weź losy kraju w Twą świętą dłoń!
błogosław naród Twój odrodzony
i od niezgody strzeż go i broń”

Zaproszony do Poznania minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mówił o związkach wiary z odrodzeniem i siłą państwa polskiego: „Czy naprawdę ten związek, jaki nas jednoczy – wiary, patriotyzmu, narodu i polskości  – ma być przecięty przez współczesne pokolenie” – pytał retorycznie minister . Po poświęceniu Figury  Antoni Macierewicz złożył u jej podnóża wiązankę biało –czerwonych kwiatów.

W uroczystości uczestniczył m.in. wojewoda wielkopolski , Zbigniew Hoffman , posłowie PiS Tadeusz Dziuba i Bartłomiej Wróblewski  oraz dowódcy jednostek i instytucji Garnizonu Poznań na czele z dowódcą Garnizonu Poznań – dowódcą II Skrzydła Lotnictwa Taktycznego generałem brygady pilotem Dariuszem Malinowskim i przedstawicielami poznańskiej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  na czele z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, starszym kapitanem Andrzejem Bartkowiakiem.

W uroczystości wzięli także udział biskupi pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej – biskup senior Zdzisław Fortuniak, delegata Arcybiskupa w Społecznym Komitecie Odbudowy Pomnika Wdzięczności, biskup Grzegorz Balcerek oraz  biskup Damian  Bryl .

Szczególnie gorąco mieszkańcy miasta witali Andrzeja Gablera i członków jego rodziny, gdyż to oni są głównymi fundatorami Figury Chrystusa. W uroczystości uczestniczył też Michał Batkiewicz, artysta rzeźbiarz ze Szczyglic pod Krakowem,  który jest autorem kopii Figury.

W uroczystości  wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją majora Pawła Joksa wraz z solistami Michałem Marcem, Rafałem Korpikiem i Markiem Szymańskim .

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na Jeżycach, gdzie będzie przechowywana Figura Chrystusa to pierwsza w Polsce świątynia, wzniesiona pod koniec XIX w., dedykowana już w 1911 r. Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.