Pożegnanie Tadeusza Pateckiego

8 października  2019 r. na cmentarzu parafialnym w Koszutach k/ Środy Wielkopolskiej pożegnaliśmy  gorącego zwolennika odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa  – Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, śp. Tadeusza Pateckiego.  Był on członkiem założycielem naszego Komitetu i od momentu jego powstania w 2012 r. pełnił w nim funkcję członka Zarządu. W imieniu SKOPW pożegnała śp. Tadeusza Jolanta Hajdasz, wiceprezes Komitetu. Żegnamy wielkiego orędownika powrotu na ulice Poznania Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Będzie nam bardzo brakowało Jego mądrych, fachowych rad, rozsądku i serdeczności. Jego często powtarzane słowa „ten Pomnik musi wrócić do Poznania” traktujemy jak testament do wykonania – powiedziała Jolanta Hajdasz.

Przed Mszą św. w intencji życia wiecznego śp. Tadeusza Pateckiego został odczytany list kondolencyjny abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego :

Szanowna Pani ! Składam serdeczne wyrazy współczucia  z powodu śmierci Męża Szanownej Pani, kochającego Ojca  Rodziny,  ofiarnego Budowniczego świątyń i niestrudzonego Stróża Pamięci Pomordowanych na Wschodzie.  Dołączam do grona wszystkich, którzy jednoczą się w gorącej modlitwie w intencji Zmarłego. W  chwilach takich jak ta spoglądamy zawsze ku Chrystusowi Zmartwychwstałemu.  On jest naszą nadzieją,  wierzymy,  że On przygotowuje każdemu z nas miejsce w Domu Ojca, a Jego słowa „w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele”,  które wypowiadamy wznosząc modlitwę w intencji zmarłego śp. Tadeusza przypominają nam, że gdy człowiek z wiarą przeżywa swoje życie, to każdy dzień i godzina, a zwłaszcza godzina śmierci nabierają nowego znaczenia. Bogu polecamy bowiem całe życie ukochanych przez nas ludzi, których powołuje On do wieczności, a samych siebie w sercach przepełnionych nadzieją powierzamy Jego opiece.  Składając wyrazy współczucia przekazuje gorące słowa otuchy i pokrzepienia czcigodnej Małżonce Zmarłego jak również całej pogrążonej w bólu Rodzinie.  Niech śp. Tadeusz stając przed Bogiem doświadczy wielkiego miłosierdzia i wejdzie do radości swego Pana.  

Śp. Tadeusza Pateckiego żegnali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego z Poznania oraz przedstawiciele władz lokalnych ze Środy Wielkopolskiej. Było 12 pocztów sztandarowych z organizacji i cechów, w których działał śp. Tadeusz Patecki oraz przedstawiciele szkół, z którymi współpracował. Specjalne podziękowanie za współpracę i wspomnienie przesłała także Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Podkreśliła w nim ogromną dbałość Zmarłego o kontakt z młodzieżą, o przekazywanie im prawdy o Katyniu i jego Ofiarach. Na Tadeusza zawsze mogliśmy liczyć. Wiedziałam zawsze, że na wszystkie nasze uroczystości przyjedzie autokar z Poznania i że co najmniej połowa jego uczestników to będzie młodzież – napisała prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Tadeusz Patecki  to wielkopolski przedsiębiorca budowlany oraz działacz społeczny, członek Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich i prezes Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu. Od wielu lat zabiegał o  ujawnienie prawdy o zbrodni na polskich oficerach zamordowanych  przez Sowietów w Katyniu.  Był współinicjatorem oraz kierownikiem budowy Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Zawsze współorganizował poznańskie uroczystości rocznicowe. Był kierownikiem budowy Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego w Poznaniu (jest naprzeciwko klasztoru Dominikanów),  był także budowniczym kościoła pw. Św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej, gdzie  wtedy mieszkał.

W 2008 roku władze miejskie uhonorowały go medalem „Ad Valorem”. W 2016 roku została mu wręczona Szabla Kilińskiego, która jest najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego (Szablę Kilińskiego nr 0 rzemieślnicy wręczyli  Papieżowi Janowi Pawłowi II) .  Tadeusz Patecki był także Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej.