Przedłużony termin składania prac w tegorocznym konkursie pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”)  do 30 października 2015!

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
w Poznaniu ze względów organizacyjnych podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania
prac w tegorocznym konkursie dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo
Cordi – Polonia Restituta”  („Najświętszemu Sercu –
Polska Odrodzona”)  do końca miesiąca tj. do 30 października 2015 r.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Wdzięczni za niepodległość.
Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu symbolem zwycięskiej walki
Wielkopolan o niepodległość Ojczyzny”.

Młodsi uczniowie  (szkoła
podstawowa ) mają za zadanie przygotować rysunek na ten temat , ci z klas
1- 3 rysunek kredkami, a z klas starszych 4- 6 dowolną techniką plastyczną,
gimnazjaliści mają przygotować prezentację, a uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych pisemną pracę na temat konkursu. We wszystkich
kategoriach zostaną przyznane  3 nagrody (miejsce I, II, III ) oraz
wyróżnienia. Dodatkowo nauczyciel przygotowujący laureata I nagrody
również otrzyma nagrodę specjalną. 

Wzorem roku ubiegłego w konkursie może wziąć udział dowolna liczba
uczniów w każdej szkoły, a każdy  uczestnik konkursu otrzyma
pamiątkowy dyplom. Do konkursu można zgłosić dzieci także indywidualnie.

Wszystkie nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas galowego koncertu w
Auli UAM w Poznaniu  organizowanego z okazji Święta Niepodległości.
Tegoroczny koncert odbędzie się w niedzielę 8. listopada, wstęp jest jak
zawsze wolny. Udział w koncercie potwierdziła m.in. Halina Łabonarska i
soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu.
 Regulamin Konkursu 2015  oraz konspekty katechez zatwierdzone przez
metodyków współpracujących z Wydziałem Katechetycznym Kurii
oraz Kurię Arcybiskupią w Poznaniu są do pobrania w zakładce „o Pomniku -
dla katechetów” na stronie www.pomnikwdziecznosci.pl 

Zachęcamy gorąco do tego, by  poinformować katechetów i osoby pracujące z dziećmi (np. w świetlicach przy parafiach, czy kołach ministrantów itp.)  o możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dzięki
temu wspólnie przyczyniamy się do popularyzowania  naszej wiary
katolickiej  i historii naszego kraju i regionu.