Relacja z konferencji O Pomniku

W sobotę, 13 czerwca 2015 r. w Pałacu Działyńskich odbyła się konferencja popularnonaukowa p.t. „Pomnik Wdzięczności wraca do Poznania” zorganizowana przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Jej efektem będzie publikacja książkowa, która zostanie wydana przez SKOPW.

Pojawią się w niej następujące referaty:

 • Prof. Jan Skuratowicz, Rola i funkcje pomników ideowych w pedagogice i pamięci narodowej
 • Prof. Bogusław Polak, Powstanie wielkopolskie – uwarunkowania polityczne,  militarne, przebieg, efekt
 • Dr Michał Polak, Kształtowanie się struktur władz powstańczych, państwowych i wojskowych czasie powstania wielkopolskiego
 • Dr Łukasz Jastrząb, Straty powstańcze podczas walk i w latach okupacji niemieckiej
 • Ks. Rafał Rybacki, Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce i Wielkopolsce
 • Dr Tadeusz Zysk, Inicjatywa i budowa Pomnika Wdzięczności w l. 1920-1932
 • Prof. Jan Skuratowicz, Ideowy i artystyczny wymiar Pomnika Wdzięczności
 • Dr Lidia Banowska, Funkcjonowanie Pomnika Wdzięczności w życiu i świadomości Wielkopolan i Polaków
 • Prof. Jan Skuratowicz, Zniszczenie Pomnika przez Niemców w 1939 roku
 • Prof. Jan Skuratowicz, Dzieje pl. Adama Mickiewicza
 • Prof. Stanisław Mikołajczak, Inicjatywa odbudowy Pomnika Wdzięczności – oczekiwania inicjatorów, trudności z realizacją
 • Ks. Prał. Marian Lewandowski, Zachowane fragmenty Pomnika Wdzięczności
 • Dr Jolanta Hajdasz, Pomnik Wdzięczności w relacjach prasy międzywojennej