Setki Poznaniaków uczestniczyło we Mszy św i w procesji w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 12 czerwca 2015 r.

Tego dnia na Placu Mickiewicza modliło się blisko tysiąc mieszkańców naszego miasta. Niestety, nadal nie było (i nie ma)  zgody Prezydenta Poznania na czasowe umieszczenie figury Pana Jezusa ze zniszczonego w 1939 r. przez Niemcy Pomnika Wdzięczności na Placu, obecność była więc symboliczna – na Placu przypominała o niej specjalna chorągiew z nadrukiem figury naturalnej wielkości. Wśród chorągwi i feretronów w procesji członkowie Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności nieśli  także baner z fotografią odbudowywanego Pomnika.

Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach (ul. Kościelna) rozpoczeła się o godzinie 18.00, koncelebrował ją arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. On też wygłosił homilię , w której odniósł się do negatywnej decyzji Prezydenta Poznania nie zezwalającego nawet na czasowy powrót figury Pana Jezusa z odbudowywanego Pomnika na Plac Mickiewicza,na miejsce, na którym stał przed wojną i z którego w upokarzający dla Polaków i katolików sposób go usunęli Niemcy.

„W zasadzie wydaje się, że nie o przepisy tu chodzi, ani o zachowanie Komitetu Odbudowy Pomnika, ale raczej o brak dobrej woli” – powiedział arcybiskup – Pomnik ten już dawno powinien być przywrócony Poznaniowi i w pierwszym rzędzie powinna to być inicjatywa władz miasta. Skoro jednak dotąd tak się nie stało, to – jak mówi bp Zdzisław – przyczyna jest znacznie głębsza aniżeli racje urzędnicze, a konflikt jest właśnie wynikiem owych głębszych przyczyn (…) Blokowanie odbudowywanie Pomnika Wdzięczności w godnym miejscu jest smutnym symbolem dzisiejszej polityki historycznej dominujacej w naszej Ojczyźnie. Gdyby Społeczny Komitet zgodził sie na odbudowywanie Pomnika na peryferiach, gdzie codziennie przewija się niewiele osób, nie byłoby z tym większych problemów.Problemy pojawiają się natomiast głównie dlatego, ponieważ starania dotyczą miejsca godnego, podobnego temu, w jakim Pomnik został wzniesiony pierwotnie. Dla niektórych osób Pomnik pozostaje również dzisiej niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha” – powiedział abp Gądecki.

Po Mszy św.już po raz 19 -ty w Poznaniu ulicą Dąbrowskiego, Mostem Teatralnym i aleją Niepodległości na plac Mickiewicza przeszła procesja Eucharystyczna. Na jej zakończenie odbyło się nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – modlący się m.in. odmówili Litanię do Serca Pana Jezusa, a arcybiskup udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa.

W najbliższych dniach zamieścimy relację video z tych uroczystości.

foto_1