Termin zgłaszania prac w konkursie „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” przedłużony!

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania prac w konkursie dla dzieci i młodzieży pt. „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”) został przedłużony do 2 listopada 2017 r. Oceni je jury w składzie: prof. Grzegorz Nowicki – przewodniczący, prof. Stanisław Mikołajczak – prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, Jolanta Hajdasz – sekretarz jury, Barbara Napieralska – NSZZ „Solidarność”, Jarosław Biegała – Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ewa Tynecka –Szukalska – Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, Bogumiła Łącka – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Stanisław Mystek, Irena Rosińska –Melnik, Celina Martini, Jolanta Jasińska.