Tłumy Poznaniaków na Placu Mickiewicza! Podniosłe i wzruszające nabożeństwo!

 Mimo braku zgody władz Poznania na organizację wystawy „Wdzięczni za niepodległość”  i przyjazd do miasta figury Pana Jezusa na uroczyste nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa w niedzielę, 31 maja o godz. 17.00 na koncert przyszły tłumy Poznaniaków, osób świeckich i duchownych. Plac Adama Mickiewicza wypełniony był prawie po brzegi, wszędzie powiewały biało- czerwone flagi i widać było radosne,  uśmiechnięte twarze.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem znanej wszystkim od lat  pieśni „Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz o Jezu” , a potem przywitał zebranych JE abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. „Przychodzimy w to miejsce z jednej strony z radością, a z drugiej strony ze smutkiem. Radością z tego, że możemy tutaj  odprawić nabożeństwo czerwcowe, ubiegając poniekąd, co niesie się z dobrem Serca Jezusowego dla każdego Chrześcijanina, a smutne z tego tytułu, że mieliśmy dziś się spotkać w obecności tej figury  Serca Pana Jezusa”.

Zebrani  odmówili wspólnie  Litanię do Serca Pana Jezusa , a w swoim wystąpieniu abp Stanisław Gądecki przypomniał historię Pomnika i jego dramatyczne dzieje. Dziękował także członkom Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności  i w szczególności jego przewodniczącemu, prof. Stanisławowi Mikołajczakowi za realizację idei odbudowy Pomnika. Na zakończenie nabożeństwa Arcybiskup udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa.

Koncert rozpoczęły słowa Jana Pawła II o zniszczonym przez Niemcy Pomniku Wdzięczności, które wygłosił podczas swojej pierwszej wizyty w Poznaniu w 1983 r. na Łęgach Dębińskich . „Dzień dobry i szczęść Boże”  – tymi słowami zaczął swoje przemówienie prof. Stanisław Mikołajczak, podkreślając iż czyni to celowo, by zwrócić uwagę na ścisły związek narodowego i patriotycznego charakteru Pomnika z  religią i wiarą katolicką. Podkreślił także, iż Komitet będzie nadal starał się o zgodę władz miasta na postawienie na Placu Mickiewicza wystawy „Wdzięczni za Niepodległość” wraz z jej integralnym elementem – figurą Pana Jezusa z odbudowywanego Pomnika. „Pomnik powstanie ! Byłoby wielkim wstydem dla naszego miasta, gdyby na 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego nie było tego Pomnika. Uszanujmy to wspólnie, my Poznaniacy i władze, ten wielki wysiłek naszych przodków.” – zakończył swoje wystąpienie prof. Mikołajczak .

A potem była jeszcze „Rota” i,  „Póki Polska żyje w nas”  i  wzruszające wiersze – „Pielgrzym” napisany przez bł. Natalię Tułasiewiczównę  i współczesny poznańskiego poety Tadeusza Żukowskiego.

Wszystko zakończyło się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę”.

W najbliższych dniach zamieścimy video relację z przebiegu uroczystości.

Zobacz relację na stronie Archidiecezji Poznańskiej oraz fotoreportaż pana Andrzeja Kaczmarczyka