Udało się ! Figura Chrystusa jest już w Poznaniu!

Zgodnie z naszymi zapowiedziami Figura Chrystusa z Pomnika Wdzięczności  została w poniedziałek 30 maja przywieziona do Poznania. Przywiózł ją jej autor, artysta rzeźbiarz – odlewnik Michał Batkiewicz, którego pracownia znajduje się w Szczyglicach pod Krakowem.

Na terenie tej pracowni Figura była przechowywana od ubiegłego roku, gdyż na jej posadowienie w Poznaniu nie było zgody władz miasta. Symboliczne powitanie Figury Chrystusa z Pomnika  odbyło się na Placu Zbawiciela przy kościele p.w. Świętego Krzyża, wzięło w nim udział kilkudziesięciu Poznaniaków. Jeszcze nie wierzę, że ją widzę, jeszcze nie wierzę –powtarzał prof. Stanisław Mikołajczak, prezes SKOPW, gdy wioząca rzeźbę ciężarówka wjeżdżała na plac. „Króluj nam Chryste” – zabrzmiało na placu, a ks. Tadeusz Magas, jeden z członków założycieli Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności odmówił z zebranymi m.in. Litanię do Serca Pana Jezusa. Następnie ważący blisko dwie i pół tony posąg, który ma pięć i pół metra wysokości został przewieziony  na ulicę Kościelną, na teren parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana. Tu Figura  będzie przechowywana do czasu uzyskania od władz miasta pozwolenia na budowę całego Pomnika.

Wszystkie prace związane z  odbudową Pomnika Wdzięczności finansowane są ze składek społecznych. Odlew Figury Chrystusa kosztował około trzystu tysięcy złotych i jak mówi jej fundator, Andrzej Gabler, emerytowany lekarz z Poznania, jest ona  jest darem pokoleń: jego rodziców: ppłk lek. dr Władysława Gablera, powstańca wielkopolskiego (1890 -1973) i jego żony Felicji (1905 -1981) i niego.

Figura Chrystusa była centralnym elementem Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności. Jest ona wierną kopią rzeźby Michała Rożka z przedwojennego, zburzonego w 1939 r. przez Niemców monumentu, który był największym pomnikiem przedwojennego Poznania, a który został zbudowany ze składek mieszkańców miasta jako wotum wdzięczności Wielkopolan na zwycięskie Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. W 2012 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę wyrażającą wolę jego odbudowy, a SKOPW zebrał ponad 25 tysięcy podpisów mieszkańców Poznania popierających tę ideę.

Przypominamy , że 3 czerwca br. o godz. 17.30 przed kościołem p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej 3 w Poznaniu odbędzie się uroczystość poświęcenia figury Chrystusa.

Poświęcenia Figury dokona JE abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a w uroczystości będzie uczestniczył Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Uroczystość ma wymiar patriotyczno-religijny, co symbolicznie podkreśli udział w  niej przedstawicieli Wojska Polskiego z udziałem Reprezentacyjnej Orkiestry Sił Powietrznych pod dyr. majora Pawła Joksa i solistów poznańskiego Teatru Wielkiego.