Walne Zebranie SKOPW 2016

We wtorek 14 czerwca 2016 r. w Sali Pałacu Działyńskich odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Na zebraniu członkowie Komitetu, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego zarządu, skarbnika i przedstawiciela Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

Przeprowadzono wybory władz na nową kadencję, w wyniku których przewodniczącym zarządu został wybrany prof. Stanisław Mikołajczak.

W skład zarządu SKOPW drugiej kadencji weszli:

 1. Przemysław Alexandrowicz
 2. Maciej Andrzejak
 3. Krystyna Andrzejewska
 4. Elżbieta Cholewicka
 5. Tadeusz Dziuba
 6. Bogdan Gruchman
 7. Bogusław Hajdasz
 8. Jolanta Hajdasz
 9. Jolanta Jasińska
 10. Bogumiła Kania-Łącka
 11. Jarosław Lange
 12. Maciej Musiał
 13. Tadeusz Patecki
 14. Jan Skuratowicz
 15. Małgorzta Talarczyk-Andrałojć
 16. Tadeusz Zysk

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Piotr Stawicki
 2. Tadeusz Kieliszewski
 3. Dariusz Jędraszak
 4. Barbara Dropińska – Pulik