Wystąpienie prof. Stanisława Mikołajczaka w czasie uroczystości na Placu Mickiewicza w Poznaniu

Dzień dobry i szczęść Boże” – tymi słowami zaczął swoje przemówienie prof. Stanisław Mikołajczak, podkreślając iż czyni to celowo, by zwrócić uwagę na ścisły związek narodowego i patriotycznego charakteru Pomnika z religią i wiarą katolicką. Podkreślił także, iż Komitet będzie nadal starał się o zgodę władz miasta na postawienie na Placu Mickiewicza wystawy „Wdzięczni za Niepodległość” wraz z jej integralnym elementem – figurą Pana Jezusa z odbudowywanego Pomnika. „Pomnik powstanie ! Byłoby wielkim wstydem dla naszego miasta, gdyby na 100 rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego nie było tego Pomnika. Uszanujmy to wspólnie, my Poznaniacy i władze, ten wielki wysiłek naszych przodków.” – zakończył swoje wystąpienie prof. Mikołajczak.