Zaproszenie na konferencję o Pomniku Wdzięczności

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Poznania
na konferencję popularnonaukową p.t. „Pomnik Wdzięczności wraca do Poznania”

Konferencja odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2015 r.  o godz. 10.00,
w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu.

 

PROGRAM Konferencji  „Pomnik Wdzięczności wraca do  Poznania”:

 • Prof.  Jan Skuratowicz,  Rola i funkcje pomników ideowych w pedagogice i pamięci  narodowej
 • Prof.  Bogusław Polak,  Powstanie wielkopolskie – uwarunkowania polityczne, militarne, przebieg, efekt
 • Dr  Michał Polak,  Kształtowanie się struktur władz powstańczych, państwowych i wojskowych czasie powstania wielkopolskiego
 • Dr  Łukasz Jastrząb,  Straty powstańcze podczas walk i w latach okupacji niemieckiej
 • Ks.  Rafał Rybacki,  Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Polsce i Wielkopolsce
 • Dr  Tadeusz Zysk,  Inicjatywa i budowa Pomnika Wdzięczności w l. 1920-1932
 • Prof.  Jan Skuratowicz,  Ideowy i artystyczny wymiar Pomnika Wdzięczności
 •  Dr Lidia Banowska,  Funkcjonowanie Pomnika Wdzięczności w życiu i świadomości Wielkopolan i Polaków
 •  Prof.  Jan Skuratowicz,  Zniszczenie Pomnika przez Niemców w 1939 roku
 •  Prof.  Jan Skuratowicz,  Dzieje pl. Adama Mickiewicza
 •  Prof.  Stanisław Mikołajczak,  Inicjatywa odbudowy Pomnika Wdzięczności  – oczekiwania inicjatorów , trudności z realizacją
 •  Ks. Prał.  Marian Lewandowski,  Zachowane fragmenty Pomnika Wdzięczności
 •  Dr Jolanta Hajdasz,  Pomnik Wdzięczności w relacjach prasy międzywojennej
 •  Poznaniacy o konieczności odbudowy Pomnika Wdzięczności –  wypowiedzi   znanych (i nieznanych) poznaniaków