Złote obrączki na odbudowę Pomnika!

To nie pierwsza taka darowizna na odbudowę w Poznaniu Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności, ale z pewnością jest niezwykła ! Na zebraniu Zarządu SKOPW  prezes Stanisław Mikołajczak przekazał Komitetowi dwie złote obrączki ślubne, które otrzymał z prośbą o przekazanie ich na rzecz odbudowy Pomnika od pani  Danuty i  śp. Andrzeja Jakubowskich.. Państwo Jakubowscy pobrali się w 1983 r, a p. Jakubowska zdecydowała się przekazać obrączki na rzecz odbudowy Pomnika Wdzięczności po śmierci męża.

W przedwojennym Pomniku Serce Pana Jezusa było szczerozłote , było ono darem matek wielkopolskich, bo one prowadziły osobną zbiórkę środków i biżuterii na ten cel. Obecnie Komitet  nie prowadzi takiej zbiórki, ale przyjmuje dary zawsze , gdy zwraca się do niego ktoś, kto z potrzeby serca chce wesprzeć odbudowę Pomnika  przekazując najcenniejsze dla siebie rodzinne pamiątki . One są warte o wiele więcej  niż wynika to z tzw. rynkowego oszacowania wartości przekazanego kruszcu. Dary te  są obecnie ewidencjonowane i przechowywane przez Komitet , najprawdopodobniej będą spieniężone a za zdobyte w ten sposób środki Komitet zakupi surowiec ( specjalny rodzaj stopu złota ) służący do wykonania złocenia Serca Pana Jezusa w odbudowywanym Pomniku.